بازدید از ایستگاه تندرستی ناحیه شش
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه شش منطقه چهار اقدام به بازدید از ایستگاه تندرستی بوستان گلشن کرد.
1397/4/20


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار وبه نقل ازروابط عمومی ناحیه شش، با توجه به لزوم ورزش در زندگي روزمره و ترويج فرهنگ ورزش در بين شهروندان،کارشناس اداره اجتماعي و فرهنگي واحدتربیت بدنی ناحيه شش اقدام به بازدید از ایستگاه تندرستی بوستان گلشن کرد.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.