بازدید از خودرو ها و تجهیزات سامانه مدیریت شهری 137 منطقه 4
 بازدید از خودرو ها و تجهیزات سامانه مدیریت شهری 137 منطقه 4
نظارت و بازدید دوره ای از ادوات و ابزار آلات سامانه 137 با توجه به نزدیک شدن به فصول بارش برف و باران صورت گرفت.
1397/7/18
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار با توجه به نزدیک شدن به فصول پایانی سال و بارش نذورات جوی و به منظور آمادگی هرچه بیشتر ، این منطقه اقدام به بازدید از نواحی نه گانه کرد.
گفتنی است در این بازدید که با حضور مسئول اجرایی سامانه 137 منطقه و مسئول انبار سامانه 137 منطقه و مسئولین سامانه نواحی نه گانه ،مطابق با لیست ارسالی از مرکز نسبت به بازدید و چک کردن به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح ابزارآلات و خودروهای این منطقه صورت پذیرفت .print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.