جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی از محدوده ناحیه نه
اداره شهرسازی شهرداری ناحیه نه از جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی در محدوده ناحیه خبر داد .
1397/8/15به گزارش روابط عمومی منطقه چهار وبه نقل ازروابط عمومی ناحیه نه ، اداره شهرسازی ناحیه نه ، درخصوص نظافت و زیبایی شهر ، رفع آلودگی های بصری و محیطی ، اقدام به جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی در خیابان استخر کرد.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.