معرفی زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان جهت اشتغال در کارخانه نساجی
مدیر اداره بانوان شهرداری منطقه چهار از معرفی تعدادی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش منطقه و فرزندانشان جهت اشتغال در کارخانه نساجی خبر داد.
1397/9/14

به گزارش از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار"عجم" رئیس اداره بانوان ، طبق دستورالعمل ارسالی از اداره کل امور بانوان اقدام به اطلاع رسانی جهت اشتغال زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان در کارخانه نساجی خوی واقع در وردآورد کرج کرد.
وی در ادامه افزود: تعدادی از زنان و فرزندان سرپرست خانوار جهت اشتغال در کارخانه مذکور ثبت نام نموده و به کارخانه نساجی معرفی شدند .


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.