مرمت رفيوژ وسط بزرگراه رسالت تقاطع برادران باقري
مسئول واحد 137 شهرداري ناحيه 4از مرمت رفيوژ وسط بزرگراه رسالت تقاطع برادران باقري خبر داد.
1397/10/29به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 4 به نقل از روابط عمومي شهرداری ناحيه 4 ؛ محسن اقتداری با بیان این خبر افزود: در راستاي نظافت شهري و ارتقاء سطح منظر شهري ، سامانه 137 ناحیه اقدام به مرمت رفيوژ وسط خيابان بزرگرا ه رسالت تقاطع برادران باقري واقع در محله علم و صنعت کرد .

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.