شناسایی و رفع تخلفات شهر با همکاری همیاران شهر شمال شرق تهران
 شناسایی و رفع تخلفات شهر با همکاری" همیاران شهر" شمال شرق تهران
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه چهار تهران از اجرای طرح "همیار شهر" برای نخستین بار در مدارس منتخب خبر داد و گفت: دانش آموزان شمال شرق تهران در این طرح مشکلات و تخلفات سطح شهر را گوش مدیران شهری می رسانند.
1397/11/15


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران "معصومه سادات عمارتی" با بیان این خبر گفت: به منظور تحقق شعار "تهران شهري براي همه" و همچنين ارتقاء سطح آگاهي شهروندان و ترويج فرهنگ شهرنشيني و اشاعه آن توسط دانش آموزان طرح خلاقانه و ابتكاري،"هميار شهر" در مدارس شهردار مدرسه منطقه اجرایی می شود.
وی در ادامه افزود: این طرح براي اولين بار با برگزاری کارگاه آموزشی "همیار شهر" با موضوع تهديدها و تخلفات شهرسازي و آسيب هاي ناشي از آن در مناطق آسيب خيز و در معرض آسيب برپا و ضمن آموزش توسط اساتيد برجسته شهرسازي، دانش آموزان را با مفهوم ساخت و ساز غير مجاز و بناهاي غير اصولي و بدون استحكام و... آشنا می شوند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه چهار تصریح کرد: طرح همياران شهر با هدف اشاعه فرهنگ صحيح ساخت و ساز و ترويج آن با مشاركت شهرداري ناحيه 7و سراي محلات در مدارس منتخب حال برگزاری است.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.