اتمام عملیات محوطه سازی در خیابان فرجام
رئیس اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 4 ، از اتمام عملیات محوطه سازی دوربرگردان جدید فرجام خبر داد.
1397/11/23
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 به نقل از روابط عمومی شهرداری ناحیه 4 ، مرتضی حسنی با بیان این خبر افزود: به منظورتامین رفاه حال شهروندان ودرراستای لزوم ارتقاء ضریب ایمنی شهروندان به هنگام تردد ازمعابر ،اداره فنی وترافیک ناحیه4 عملیات محوطه سازی دوربرگردان جدیدفرجام رابه اتمام رساند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 به نقل از روابط عمومی شهرداری ناحیه 4 ، مرتضی حسنی با بیان این خبر افزود: به منظورتامین رفاه حال شهروندان ودرراستای لزوم ارتقاء ضریب ایمنی شهروندان به هنگام تردد ازمعابر ،اداره فنی وترافیک ناحیه4 عملیات محوطه سازی دوربرگردان جدیدفرجام رابه اتمام رساند.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.