برگزاری کارگاه آموزشی کاربری سامانه ۱۳۷ در منطقه 4
 برگزاری کارگاه آموزشی کاربری سامانه ۱۳۷ در منطقه 4
نخستین جلسه کارگاه آموزشی کاربری سامانه ۱۳۷ ویژه کارکنان سامانه های ۱۳۷ مناطق در سالن کنفرانس منطقه 4 برگزار شد.
1397/11/23


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4: یوسفی با اعلام این خبر گفت: این کارگاه با هدف ارتقای بهره وری نیروهای انسانی ، ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت لازم در خصوص شناخت فرآیندها و كاربري ها در نقش هاي مختلف سامانه الكترونيكي 137 ، ارتقای رویکرد خلاقانه و نوآوری ، افزایش اعتماد و شناخت سازمانی و با هماهنگی اداره کل آموزش در منطقه 4 برگزار شد.
شایان یوسفی در ادامه تصریح کرد: کهن، رییس اداره برنامه ریزی سامانه 137 سازمان بازرسی، تاريخچه سامانه مديريت شهري 137 ، حكمروايي خوب شهري (نقش سامانه 137 در تحقق آن)، مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) ، مديريت ارتباط با شهروند(ZRM)، سامانه هاي فوريت شهري مشابه در ديگر كشورها ، ساختار سازماني سامانه مديريت شهري 137 و شرح وظايف ايشان (ستاد و صف) ، فرآيندهاي كاري در سامانه شامل فرآيند اجراي درخواست ها از لحظه ثبت تا انجام پيام، فرآيند اقدامات در واحد بازخورد سنجي، فرآيندهاي نظارت و بازرسي (چرخه پيام در سامانه الكترونيكي 137) و داده كاوي و ارزيابي عملكرد واحدهاي اجرايي در سامانه مديريت شهري 137 را بعنوان محتوای آموزشی ارائه شده در این کارگاه تدریس میکند.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.