نقاشی با موضوع پیشگیری از دخانیات در سرای محله کاظم آباد
اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه یک اقدام به برگزاری انقاشی با موضوع پیشگیری از دخانیات در ناحیه یک کرد/
1398/3/25


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه چهار به نقل از روابط عمومي ناحيه یک ؛ ،اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری ناحیه یک اقدام به بنقاشی با موضوع پیشگیری از دخانیات مهد فرشته های مهربان در سرای محله کاظم آباد درناحیه یک کرد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.