اجراي عمليات مرمت و ترميم دریچه در ناحيه يک
واحد 137 ناحيه يک اقدام به ترميم و مرمت دریچه در شهید رحیمی نبش بوستان اتحاد کرد.
1398/3/25


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه چهاربه نقل از روابط عمومي شهرداري ناحيه يک، سامانه 137 به منظور رعايت حقوق و امنيت شهروندان اقدام به اجراي عمليات ترميم و مرمت دریچه در شهید رحیمی نبش بوستان اتحاد کرد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.