تخلیه سنگدال و نصب دریچه توسط سامانه 137 ناحیه سه
اکیپ اجرایی سامانه 137 ناحیه سه اقدام به تعویض سنگدال، بهسازی نهر و نصب دریچه پل در محله لویزان کرد.
1398/4/25


به گزارش روابط عمومی شهرداری  منطقه چهار با توجه به درخواست های مکرر شهروندان در خصوص آبگرفتگی این معبر و در راستای ایمن سازی معبر برای تردد خودروهای عبوری، به همت عوامل اجرایی سامانه 137، عملیات حذف سنگدال فرسوده و نصب دریچه انجام شد.
گفتنی است طی این اقدام که پس از بازدیدهای میدانی کارشناسان پیگیری ویژه سامانه مدیریت شهری منطقه و عوامل 137 ناحیه 3 صورت گرفت، ابتدا عوامل اجرایی اقدام به برداشتن سنگدال قدیمی و تخلیه انهاری که توسط بتون و سیمان مسدود شده بود کرده و در پی آن پس از زیرسازی نهر مذکور اقدام به نصب دریچه های جایگزین کردند.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.