برگزاری برنامه آموزشی محیط زیست درکلینیک گل وگیاه حکیمیه
آموزشگران اداره محیط زیست منطقه  چهار  اقدام به برگزاری برنامه آموزش محیط زیستی ویژه بانوان در کلینیک گل وگیاه حکیمیه کرد.
1398/5/20

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 ، اداره محیط زیست منطقه با هدف ارتقاء فرهنگ محیط زیستی و آموزش مطالب محیط زیستی به شهروندان به ویژه بانوان که جزو اقشار هدف در مباحث آموزشی ، فرهنگی محسوب می شوند ؛  میزان 20نفر ساعت برنامه آموزشی با موضوع محیط زیست در کلینیک گل و گیاه حکیمیه برگزار کردند.
شایان ذکر است جهت تثبیت ذهنی مطالب آموزش داده شده کتاب محیط زیستی بین بانوان توزیع شد.
 

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.