برگزاری جلسه دورنگاه مرکز ارتباطات شهرداری تهران در عمارت عین الدوله
 برگزاری جلسه دورنگاه مرکز ارتباطات شهرداری تهران در عمارت عین الدوله
جلسه شورای مدیران روابط عمومی شهرداری تهران تحت عنوان "دورنگاه ارتباطات تهران شهر"  به میزبانی روابط عمومی شهرداری منطقه چهار در روز یکشنبه 24 شهریور ماه در عمارت عین الدوله برگزار شد.
1398/6/25

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، در این نشست که با حضور عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری، غلامحسین محمدی مشاور شهردار و رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران، محمد محمددوست شهردار منطقه چهار و جمعی از مدیران روابط عمومی مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه برگزار شد، بر نقش روابط عمومی ها در ارتقاء جایگاه شهرداری تهران و کسب رضایتمندی شهروندان تاکید شد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.