بازدید شهردار منطقه چهار از سرای سالمندان مهرپویا
 بازدید شهردار منطقه چهار از سرای سالمندان مهرپویا
محمد محمددوست شهردار منطقه چهار همزمان با 9 مهر ماه روز جهانی سالمندان، به همراه جمعی از مدیران با حضور در سرای سالمندان مهر پویا با زنان سالمند این مرکز دلجویی کرد.
1398/7/9

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.