بازدید شهردار منطقه چهار از ایستگاه آتشنشانی 23 مجیدیه به مناسبت روز آتشنشان
 بازدید شهردار منطقه چهار از ایستگاه آتشنشانی 23 مجیدیه به مناسبت روز آتشنشان
شهردار منطقه چهار به مناسبت روز آتشنشان با حضور درایستگاه 23 مجیدیه ضمن تبریک این روز، از تجهیزات و امکانات این ایستگاه  بازدید کرد.
1398/7/10

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.