پروژه احداث مجتمع ایستگاهی رسالت
 پروژه احداث مجتمع ایستگاهی رسالت
شهرداری منطقه4 جهت تامین سرانه های تفریحی، ورزشی، خدماتی منطقه و ایجاد درآمدهای پایدار، پروژه ذیل با استفاده از توان بخش خصوصی از طریق اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه در دستور کار خود قرار داده است:
1397/1/28


 پروژه احداث مجتمع ایستگاهی رسالت: بمنظور ساماندهی حمل و نقل عمومی و تامین سرانه های خدماتی، فرهنگی و ... در موقعیت شمال میدان رسالت شهرداری منطقه اقدام به تعریف پروژه مجتمع ایستگاهی رسالت به مساحت عرصه 4318 مترمربع در5 طبقه منفی با کاربری پارکینگ، همکف با کاربری پارکینگ و طبقه اول تا هفتم با کاربری های خدماتی، فرهنگی و ... با مساحت اعیانی 46198 مترمربع نموده است بدین منظور جهت انتخاب طرح پروژه، فراخوان مسابقه طراحی معماری پروژه مذکور از طریق جراید کثیر الانتشار و ارسال دعوتنامه به دانشگاهیان انجام گردید و طرح های ارسالی توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از انتخاب طرح برتر بمنظور احداث پروژه در دستور کار این اداره قرار دارد. آدرس پروژه: ضلع شمال میدان میدان رسالت (پایانه تاکسیرانی موجود)print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.