بهره برداری احداث پارکینگ،کلینیک خودرویی وکارواش خودرو
 بهره برداری احداث پارکینگ،کلینیک خودرویی وکارواش خودرو
شهرداری منطقه4 جهت تامین سرانه های تفریحی، ورزشی، خدماتی منطقه و ایجاد درآمدهای پایدار، پروژه  ذیل با استفاده از توان بخش خصوصی از طریق اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه در دستور کار خود قرار داده است.
1397/1/28

بمنظور ساماندهی و استفاده بهینه از فضای زیر پل زین الدین محدوده کندرو وفادار شرقی حد فاصل خ طالقانی و الله اکبر کمیته مشارکتهای شهرداری منطقه در سه قطعه به مساحت 7700 مترمربع تصمیم به برگزاری فراخوان جهت تعریف پروژه مشارکتی پارکینگ، کلینیک خودرویی و کارواش را نموده است. آدرس پروژه: بزرگراه زین الدین، کندرو وفادار شرقی حد فاصل خ طالقانی و الله اکبرprint
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.