 فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری شهریور1397
  فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری شهریور1397
1397/6/7

اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه 4 جهت مشارکت در طرح های خود، فراخوانی به شرح زیر اعلام می نماید. 

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.