این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

ابوالفضل-ابراهیمی

معاون توسعه منابع انسانی
 • پست الکترونیک: ebrahimi-ab@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499990

حسین-بنار

مسئول اداره رفاه منطقه 4
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-٧٧١٩٤٠٦٩

سیدعلی-عبدالعظیمی

رئیس امور اداري و كارگزيني منطقه 4
 • پست الکترونیک: abdolazimi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499992

فریده -مرادی

رئیس اداره آموزش
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77891556

نصیبه-تولایی

مسؤل طرح تکریم ارباب رجوع
 • پست الکترونیک: tavalaei-n@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499996

محبوبه-عباسیان

کارشناس مسئول کارگزینی کارکنان تابع قانون کار
 • پست الکترونیک: abasian@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499989

علیرضا-اصغری تیرآبادی

کارشناس مسئول خدمات عمومی
 • پست الکترونیک: asghari-ali@tehran.ir
 • تلفن: 021-77249498

حمید-توسلی

مسئول تاسیسات منطقه 4
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77249498

بهاره-جعفری

کارشناس طرح تکریم ارباب رجوع
 • پست الکترونیک: jafari-bah@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021-5

لیلا-باقری

کارشناس رفاه
 • پست الکترونیک: bagheri-l@tehran.ir
 • تلفن: 021-77194069داخلی 358
صفحه 1 از 5نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  بعدي   آخرين