این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

حسین-محمدیان

معاون توسعه منابع انسانی
 • پست الکترونیک: mohammadian@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499990

ربابه-باقری

رییس اداره رفاه
 • پست الکترونیک: bagheri-ro@tehran.ir
 • تلفن: 021-٧٧١٩٤٠٦٩

روح اله-گلمکانی

رئیس امور اداری
 • پست الکترونیک: golmakani-r@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499992

سیدعلی-عبدالعظیمی

جانشین معاونت منابع انسانی
 • پست الکترونیک: abdolazimi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499990

پروانه -نهروانیان

رئیس اداره آموزش
 • پست الکترونیک: nahravanian@tehran.ir
 • تلفن: 021-77891556

نصیبه-تولایی

مسؤل طرح تکریم ارباب رجوع
 • پست الکترونیک: tavalaei-n@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499996

محبوبه-عباسیان

کارشناس مسئول کارگزینی کارکنان تابع قانون کار
 • پست الکترونیک: abasian@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499989

علیرضا-اصغری تیرآبادی

کارشناس مسئول خدمات عمومی
 • پست الکترونیک: asghari-ali@tehran.ir
 • تلفن: 021-77249498

فرهاد-لشکربلوکی

کارشناس طرح تکریم ارباب رجوع
 • پست الکترونیک: lashkar-f@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021-5

بهاره-جعفری

کارشناس طرح تکریم ارباب رجوع
 • پست الکترونیک: jafari-bah@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021-5
صفحه 1 از 5نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  بعدي   آخرين