این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه
7

ابوالفضل-ابراهیمی

معاون توسعه منابع انسانی
 • پست الکترونیک: ebrahimi-ab@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499990
4

حسین-بنار

مسئول اداره رفاه منطقه 4
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-٧٧١٩٤٠٦٩
4

سیدعلی-عبدالعظیمی

رئیس امور اداري و كارگزيني منطقه 4
 • پست الکترونیک: abdolazimi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499992
4

فریده -مرادی

رئیس اداره آموزش
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77891556
3

محبوبه-عباسیان

کارشناس مسئول کارگزینی کارکنان تابع قانون کار
 • پست الکترونیک: abasian@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499989
3

علیرضا-اصغری تیرآبادی

کارشناس مسئول خدمات عمومی
 • پست الکترونیک: asghari-ali@tehran.ir
 • تلفن: 021-77249498
3

حمید-توسلی

مسئول تاسیسات منطقه 4
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77249498
1

بهاره-جعفری

مسئول طرح تکریم ارباب رجوع
 • پست الکترونیک: jafari-bah@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499996
1

قاسم-ترکمندی

کارشناس رفاه
 • پست الکترونیک: torkamandi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77194069-داخلی 358
1

مرتضی -بیات

کارشناس رفاه
 • پست الکترونیک: mor-bayat@tehran.ir
 • تلفن: 021-77194069داخلی 358
صفحه 1 از 5نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  بعدي   آخرين