این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

حسین-محمدیان

معاون توسعه منابع انسانی
 • پست الکترونیک : mohammadian@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499990

ربابه-باقری

رییس اداره رفاه
 • پست الکترونیک : bagheri-ro@tehran.ir
 • تلفن: 021-٧٧١٩٤٠٦٩

روح اله-گلمکانی

رئیس امور اداری
 • پست الکترونیک : golmakani-r@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499992

سیدعلی-عبدالعظیمی

جانشین معاونت منابع انسانی
 • پست الکترونیک : abdolazimi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499990

فرنوش -ولی زاده بهروز

رئیس اداره آموزش
 • پست الکترونیک : valizadeh-f@tehran.ir
 • تلفن: 021-77891556

نصیبه-تولایی

مسؤل طرح تکریم ارباب رجوع
 • پست الکترونیک : tavalaei-n@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499996

علیرضا-صداقت

کارشناس مسئول کارگزینی کارمندان ثابت
 • پست الکترونیک : sedaghat-ali@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499988 داخلی290

محبوبه-عباسیان

کارشناس مسئول کارگزینی کارکنان تابع قانون کار
 • پست الکترونیک : abasian@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499989

علیرضا-اصغری تیرآبادی

کارشناس مسئول خدمات عمومی
 • پست الکترونیک : asghari-ali@tehran.ir
 • تلفن: 021-77249498

فرهاد-لشکربلوکی

کارشناس طرح تکریم ارباب رجوع
 • پست الکترونیک : lashkar-f@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021-5
صفحه 1 از 6نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  بعدي   آخرين