این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

آزاده-وکیلی

رییس اداره فناوری
 • پست الکترونیک: vakili@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802077

نرگس-بهادری

رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها
 • پست الکترونیک: bahadori-n@tehran.ir
 • تلفن: 021-77892202 داخلی255

ویکتور-ابراهیمی

جانشین معاونت برنامه ریزی
 • پست الکترونیک: ebrahimi-v@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802073

مهدی-عسکری

رئیس اداره برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021- داخلی 228 77891565

بهروز-آقامحمدخان

مسئول واحد بیسیم معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • پست الکترونیک: aghamohamadkhan@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802077 داخلی268

مهدی-سلیم خانی

کارشناس برنامه ریزی
 • پست الکترونیک: salimkhani@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499993

سهیلا-امیری

کارشناس gisمعاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری
 • پست الکترونیک: amiri-so@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499992 داخلی 268

زهرا-زارعی یزدان

کارشناس معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری
 • پست الکترونیک: zareyazdan@tehran.ir
 • تلفن: 021-77892202

رقیه-عبدی

کارشناس معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • پست الکترونیک: abdi-r@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802077 داخلی268

ولی-کاویانی فر

کارشناسgis معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • پست الکترونیک: kavianifar@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802077 داخلی268
صفحه 1 از 5نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  بعدي   آخرين