این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه
7

محسن-یوسفی

معاون مالی و اقتصاد شهری
 • پست الکترونیک: yoosefi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802066-داخلی270
4

مهدی-سعیدی

رئیس اداره درآمد منطقه 4
 • پست الکترونیک: saedi-mah@tehran.ir
 • تلفن: 021-77491179
4

مهدی-واشقانی فراهانی

رئیس حسابداری
 • پست الکترونیک: vasheghani@tehran .ir
 • تلفن: 021-77891561-داخلی276
3

محمد-اسلامی

مسؤل واحد انبار
 • پست الکترونیک: eslami-moham@tehran.ir
 • تلفن: 021-77199104-داخلی323
3

محمدرضا-آراسته

رئیس سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77194068-داخلی207
3

محمدرضا-جدی

مسؤل واحد بهای تمام شده
 • پست الکترونیک: jeddi-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803012-داخلی252
3

عباس -آزادی

مسئول اداره حسابداری منطقه 4
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77891561-داخلی276
3

بهروز-ساعی فر

رئیس تدارکات
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77182660-داخلی264
3

مجتبی-عبدالهی

مسئول امور پیمانکاران دراداره حسابداری
 • پست الکترونیک: abdollahi-moj@tehran.ir
 • تلفن: 021-77891561
3

داود-روزبهانی

مسؤل واحد موتور پول
 • پست الکترونیک: roozbahani-d@tehran.ir
 • تلفن: 021-77892203-داخلی351
صفحه 1 از 12نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين