این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

زهرا-پیروزی

معاون مالی و اقتصاد شهری
 • پست الکترونیک: a-piroozi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802066-داخلی270

مهدی-واشقانی فراهانی

رئیس حسابداری
 • پست الکترونیک: vasheghani@tehran .ir
 • تلفن: 021-77891561-داخلی276

سید محمد-عباس زاده واقفی

رئیس اداره درآمد
 • پست الکترونیک: vaghefi-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77188959-داخلی274

محمد-اسلامی

مسؤل واحد انبار
 • پست الکترونیک: eslami-moham@tehran.ir
 • تلفن: 021-77199104-داخلی323

هادی-سنجری قهرودی

رئیس سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
 • پست الکترونیک: sanjari@tehran.ir
 • تلفن: 021-77194068-داخلی207

محمدرضا-جدی

مسؤل واحد بهای تمام شده
 • پست الکترونیک: jeddi-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803012-داخلی252

عباس -آزادی

مسئول اداره حسابداری منطقه 4
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77891561-داخلی276

غلامرضا -سروشان

رئیس تدارکات
 • پست الکترونیک: sorooshan@tehran.ir
 • تلفن: 021-77182660-داخلی264

داود-روزبهانی

مسؤل واحد موتور پول
 • پست الکترونیک: roozbahani-d@tehran.ir
 • تلفن: 021-77892203-داخلی351

داود-روزبهانی

مسئول واحد موتوری
 • پست الکترونیک: roozbahani-d@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021
صفحه 1 از 11نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين