این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

محرمعلی-ال عمران

رئیس اداره سلامت
 • پست الکترونیک: alomran@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

مارال -عجم زمانی

مسؤل اموربانوان
 • پست الکترونیک: ajamzamani@tehran.ir
 • تلفن: 021-77491179

عصمت -همتی

رئیس امور ورزش بانوان
 • پست الکترونیک: hemmati-e@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

ابوالقاسم -پورمیرزایی

رئیس اداره مشارکتهای شهروندی
 • پست الکترونیک: pourmirzaei-a@tehran.ir
 • تلفن: 021-77188958-111

سیدمرتضی -حسینی

رئیس اداره فرهنگی
 • پست الکترونیک: tehran.ir@
 • تلفن: 021-77246084-112

سیدامین- موسوی

مدیراموراسیبهای اجتماعی
 • پست الکترونیک: tehran.ir@
 • تلفن: 021-77445484

فاطمه-ابراهیمی

کارشناس امور بانوان
 • پست الکترونیک: ebrahimi-fat@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

سهیلا-رستگار

کارشناس دفتر معاونت اجتماعی
 • پست الکترونیک: rastegar@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

علی -احدی

کارشناس اداره آسیبهای اجتماعی
 • پست الکترونیک: ali-ahadi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

سودابه-غلامی زاده درینو

کارشناس اداره فرهنگی
 • پست الکترونیک: gholamizadeh@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980
صفحه 1 از 11نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين