این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

سید ابوالفضل-موسوی

رئیس اداره سلامت
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77445583

مارال -عجم زمانی

مسؤل اموربانوان
 • پست الکترونیک: ajamzamani@tehran.ir
 • تلفن: 021-77491179

ابوالقاسم -پورمیرزایی

رئیس اداره مشارکتهای شهروندی
 • پست الکترونیک: pourmirzaei-a@tehran.ir
 • تلفن: 021-77188958-111

سیدمرتضی -حسینی

رئیس اداره فرهنگی-جانشین معاونت اجتماعی فرهنگی
 • پست الکترونیک: tehran.ir@
 • تلفن: 021-77246084-112

سیدامین- موسوی

مدیراموراسیبهای اجتماعی
 • پست الکترونیک: tehran.ir@
 • تلفن: 021-77445484

سید حمید رضا-میر ابوطالبی

رئیس اداره آسیب ها
 • پست الکترونیک: miraboutalebi@tehran.ir
 • تلفن: 021-707966032

الناز-اعتمادی

کارشناس مسئول اداره ورزش بانوان
 • پست الکترونیک: etemadi-e@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

محمد-تیموری

کارشناس اداره آسیبهای اجتماعی
 • پست الکترونیک: teimouri-mo@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

سید محمدرضا -شیرازی

مسؤل دفتر معاونت اجتماعی
 • پست الکترونیک: shirazi-sey@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

مهدی-خراسانی

کارشناس مجموعه ورزشی شیان
 • پست الکترونیک: khorasani-mah@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980
صفحه 1 از 10نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين