این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه
7

میکائیل-علیپور

معاون فنی عمرانی
 • پست الکترونیک: alipoor@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496702
3

عباس-اکبری

رئیس واحد توسعه شهری و زیر ساختها معاونت فنی و عمرانی
 • پست الکترونیک: akbari-abb@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701 داخلی291
3

فرامرز -قوامی پور

رئیس واحدقراردادهاوکنترل
 • پست الکترونیک: ghavamipour@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701 داخلی 291
3

مهدی-بابائی

رئیس اداره رسیدگی فنی
 • پست الکترونیک: babaei-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701
3

داود -مهری

رئیس ابنیه
 • پست الکترونیک: mehri-d@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701
3

پریزاد-پرچمی

رئیس اداره دفتر فنی
 • پست الکترونیک: parchami@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701
3

ابراهیم-مقیسه

مسئول دفتر معاونت فنی و عمران
 • پست الکترونیک: moghiseh-e@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701
3

حامد-عسگریان

رئیس اداره توسعه ونگهداشت فنی
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021
3

نادر-حیدرزاده

رئیس اداره توسعه و نگهداشت معبابر
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701
1

فاطمه-ابراهیمی

کارشناس عمران
 • پست الکترونیک: ebrahimi-fat@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701
صفحه 1 از 4نخست   قبلي   [1]  2  3  4  بعدي   آخرين