این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

میکائیل-علیپور

معاون فنی عمرانی
 • پست الکترونیک: alipoor@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496702

عباس-اکبری

رئیس واحد توسعه شهری و زیر ساختها معاونت فنی و عمرانی
 • پست الکترونیک: akbari-abb@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701 داخلی291

علی-چگینی

رئیس واحد قراردادها معاونت فنی عمرانی
 • پست الکترونیک: chegini-ali@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

مهدی-بابائی

رئیس اداره رسیدگی فنی
 • پست الکترونیک: babaei-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

داود -مهری

رئیس نظارت واجرا ی پهنه شرقی
 • پست الکترونیک: mehri-d@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

پریزاد-پرچمی

رئیس اداره دفتر فنی
 • پست الکترونیک: parchami@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

ابراهیم-مقیسه

مسئول دفتر معاونت فنی و عمران
 • پست الکترونیک: moghiseh-e@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

حامد-عسگریان

رئیس اداره توسعه ونگهداشت فنی
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021

حامد-عسگریان

رئیس اداره توسعه ونگهداشت فنی
 • پست الکترونیک: tehran.ir@
 • تلفن: 021-77803021

موسی-احمدی

کارشناس معاونت فنی و عمرانی
 • پست الکترونیک: ahmadi-mou@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701 داخلی 237
صفحه 1 از 4نخست   قبلي   [1]  2  3  4  بعدي   آخرين