این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه
7

مهدی-اناری

معاون حمل ونقل و ترافیک
 • پست الکترونیک: anari-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860
3

شهرام-رضائی باذرخانی

رئیس قسمت مهندسی اداره حمل ونقل ترافیک
 • پست الکترونیک: bazarkhani@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860
3

سیدسجاد-رضائی دریاکناری

رئیس قسمت پشتیبانی معاونت حمل ونقل و ترافیک
 • پست الکترونیک: rezaei-saj@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860
3

سیدضیاءالدین-طالقانی

رئیس قسمت ایمنی نظارت واجرا معاونت حمل ونقل ترافیک
 • پست الکترونیک: taleghani@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860
3

یوسف-پورعبداله

رئیس واحد رسیدگی فنی
 • پست الکترونیک: pourabdollah@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860
3

محسن-بهادر

رئیس اداره حمل ونقل عمومی
 • پست الکترونیک: bahador-moh@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860
3

بابک-هادیخانلو

جانشین حوزه معاونت حمل ونقل وترافیک
 • پست الکترونیک: hadikhanlou@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021
3

سیدداود -جبلی

رئیس واحد نظارت تصویری
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860
1

مریم-فرهادی

کارشناس 137 معاونت حمل ونقل ترافیک
 • پست الکترونیک: farhadi-mar@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860
1

حسین-حاجی لو

کارشناس دفتر معاونت
 • پست الکترونیک: hajilou-h@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860
صفحه 1 از 3نخست   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين