این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

محمد-شعبانی

معاون شهرسازی و معماری
 • پست الکترونیک : @tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068-داخلی 314

سیف اله-طالبلو

رئیس اجرای احکام
 • پست الکترونیک : taleblou@tehran.ir
 • تلفن: 021-77891557

فرشید-پورصادق

مسئول بروکف
 • پست الکترونیک : poursadegh-f@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068داخلی 301

حسین-سعادت

رئیس قسمت صدور پروانه
 • پست الکترونیک : saadat.h@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068 داخلی 300

سلیمان-کشاورز افشاری

رئیس قسمت بازدید
 • پست الکترونیک : keshavarz@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803013 داخلی 322

کلام الله-نظری قره چی

رئیس قسمت بازرسی و نظارت فنی
 • پست الکترونیک : nazari-k@tehran.ir
 • تلفن: 021-77181936

ام البنین-ادیبی

مسئول دفتر
 • پست الکترونیک : adibi-o@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068داخلی 315

حسین -اکبری

جانشین رئیس بازرسی و نظارت فنی
 • پست الکترونیک : akbari-hos@tehran.ir
 • تلفن: 021-77181936

سیدنیما-امیرخلیلی

کارشناس صدور پروانه
 • پست الکترونیک : amirkhalili@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802068داخلی300

ضیاالدین-پوربابائی

کارشناس شهرسازی
 • پست الکترونیک : pourbabaei-z@tehran.ir
 • تلفن: 021-77181936داخلی 312
صفحه 1 از 7نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدي   آخرين