این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

بابک -فهیمی

معاون ناحیه 2
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-22328634

مجید-یوسفی

معاون ناحیه3
 • پست الکترونیک: yousefi-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-22326060

حمید-مقدادزاده کرمانی

معاون ناحیه 1
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-22326164

رامین -عبدی پوروزوانی

معاون ناحیه 9
 • پست الکترونیک: abdipoor-r@tehran.ir
 • تلفن: 021-77385693

رضا-کلائی

معاون ناحیه 8
 • پست الکترونیک: kalaei-r@tehran.ir
 • تلفن: 021-77307373

نورعلی -توحیدلو

معاون ناحیه 7
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77071310

جواد-آقاجانلو

معاون ناحیه 6
 • پست الکترونیک: tehran.ir@
 • تلفن: 021-77787744

رضا-زمانی

معاون ناحیه
 • پست الکترونیک: zamani-rez@tehran.ir
 • تلفن: 021-77071227

محمد-احمدلو

شهردارناحیه
 • پست الکترونیک: ahmadloo@tehran.ir
 • تلفن: 021-22326164

مرتضی-بنا

شهردار ناحیه 2
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-22328634
صفحه 1 از 44نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين