این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه
7

مهدی-وارسته جونوش

سرپرست ناحیه 4
 • پست الکترونیک: varasteh-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77720008
7

بابک -فهیمی

معاون ناحیه 2
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-22328634
7

مجید-یوسفی

معاون ناحیه3
 • پست الکترونیک: yousefi-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-22326060
7

رضا-کلائی

معاون ناحیه 8
 • پست الکترونیک: kalaei-r@tehran.ir
 • تلفن: 021-77307373
7

نورعلی -توحیدلو

معاون ناحیه 7
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-77071310
6

محمد-احمدلو

شهردارناحیه 2
 • پست الکترونیک: ahmadloo@tehran.ir
 • تلفن: 021-22328634
6

حمید-مقدادزاده کرمانی

سرپرست ناحیه 1
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-22326164
6

مهدی-میرزاپور

شهردارناحیه3
 • پست الکترونیک: mirzapour-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-22326060
6

مسعود -سلیمی

شهردار ناحیه 9
 • پست الکترونیک: salimi-mas@tehran.ir
 • تلفن: 021-77385693
6

حامد-قاسمی طبسی

شهردار ناحیه 8
 • پست الکترونیک: ghasemitabasi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77314777
صفحه 1 از 44نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين