این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

جستجوی بانک پرسنل منطقه

آزاد-کریمیان

معاون ناحیه 2
 • پست الکترونیک: karimian-az@tehran.ir
 • تلفن: 021-22328634

مجید-یوسفی

معاون ناحیه3
 • پست الکترونیک: yousefi-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-22326060

بابک-فهیمی

معاون ناحیه
 • پست الکترونیک: fahimi-b@tehran.ir
 • تلفن: 021-22326164

رامین -عبدی پوروزوانی

معاون ناحیه
 • پست الکترونیک: abdipoor-r@tehran.ir
 • تلفن: 021-77385693

قادر-ملک زاده

سرپرست معاونت ناحیه
 • پست الکترونیک: malekzadeh-gh@tehran.ir
 • تلفن: 021-77314777

رضا-زمانی

معاون ناحیه
 • پست الکترونیک: zamani-rez@tehran.ir
 • تلفن: 021-77071227

محمد-احمدلو

شهردارناحیه
 • پست الکترونیک: ahmadloo@tehran.ir
 • تلفن: 021-22326164

مهرداد-نصیری

شهردار ناحیه 2
 • پست الکترونیک: @tehran.ir
 • تلفن: 021-22328634

علیرضا-محمودی

شهردار ناحیه 6
 • پست الکترونیک: mahmoodi-ali@tehran.ir
 • تلفن: 021-77787744

مهدی-میرزاپور

شهردارناحیه3
 • پست الکترونیک: mirzapour-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-22326060
صفحه 1 از 45نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين