شهرداری منطقه چهار تهران

شایان یوسفی

 

77194070-021

137.region4@tehran.ir


 

  
 
 
 
سوابق علمی و تحصیلی
 
  •    کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  •    کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سوابق کاری

 
  •   رییس سامانه مدیریت شهری 137 منطقه 4
  •   مسئول امور جوانان شهرداری منطقه 4
  •   کارشناس اداره مطالعات معاونت اجتماعی منطقه 4
  •      کارشناس ارزیابی و پیوست اجتماعی اداره کل مطالعات اجتماعی شهرداری تهران
  •      رئیس دفتر مدیرکل مطالعات اجتماعی شهرداری تهران
  •      معاون منابع انسانی موسسه فرزانگان
  •      مدیر ارزیابی و کنترل عملکرد موسسه فرزانگان

لینکهای پرکاربرد

ثبت نام

راههای ارتباطی

پیگیری پیام