سایر پروژه ها

احداث-باغ-صخره-ای
احداث-باغ-صخره-ای
اتصال-بزرگراه-شهید-صیاد-شیرازی-به-بزرگراه-شهید-زین-الدین
اتصال-بزرگراه-شهید-صیاد-شیرازی-به-بزرگراه-شهید-زین-الدین
بزرگراه-شهید-باقری-حد-فاصل-35-متری-استقلال-تا-بزرگراه-شهید-بابایی
بزرگراه-شهید-باقری-حد-فاصل-35-متری-استقلال-تا-بزرگراه-شهید-بابایی
بازیکده-خانواده-_-بوستان-ساحل
بازیکده-خانواده-_-بوستان-ساحل
تملک،-احداث-و-بهره-برداری-از-19-سرای-محله-در-منطقه--4___
تملک،-احداث-و-بهره-برداری-از-19-سرای-محله-در-منطقه--4___
تملک،-احداث-و-بهره-برداری-از-19-سرای-محله-در-منطقه--4_
تملک،-احداث-و-بهره-برداری-از-19-سرای-محله-در-منطقه--4_
کلینیک-گل-و-گیاه
کلینیک-گل-و-گیاه
حفر-تونل-زیرزمینی--و-جمع-آوری-آبهای-سطحی
حفر-تونل-زیرزمینی--و-جمع-آوری-آبهای-سطحی
مجموعه ورزشی شهدای سراج
مجموعه ورزشی شهدای سراج
مجموعه سنگ نوردی سراج
مجموعه سنگ نوردی سراج
مجوعه ورزشی چند منظوره حکیمیه
مجوعه ورزشی چند منظوره حکیمیه