پروژه های منطقه

احداث راستگرد زین الدین
احداث راستگرد زین الدین
اسکان کارگری شهید کرد
اسکان کارگری شهید کرد
اسکان کارگری جعفرپناه
اسکان کارگری جعفرپناه
بوستان 125هکتاری لویزان
بوستان 125هکتاری لویزان
اطلاعات پروژه های شاخص12-9
اطلاعات پروژه های شاخص12-9
مقبره الشهدا
مقبره الشهدا
مرکزکارآفرینی اتحاد
مرکزکارآفرینی اتحاد
مرکز پسماند حکیمیه
مرکز پسماند حکیمیه
مجموعه فرهنگی ورزشی قنات کوثر
مجموعه فرهنگی ورزشی قنات کوثر
مجموعه فرهنگی ورزشی قاسم آباد
مجموعه فرهنگی ورزشی قاسم آباد
مجموعه فرهنگی ورزشی خاک سفید
مجموعه فرهنگی ورزشی خاک سفید
فاز دوم باغ پرندگان-یک
فاز دوم باغ پرندگان-یک
فاز دوم باغ پرندگان-دو
فاز دوم باغ پرندگان-دو
سرای محله نارمک
سرای محله نارمک
رمپ راست گرد به اتوبان امام علی
رمپ راست گرد به اتوبان امام علی
بوستان یاس فاطمی
بوستان یاس فاطمی